Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Projekt uddannelse for alle (PUFA)

social-og-boligstyrelsen
Et projekt der skal udvikle en model for styrket samarbejde mellem de aktører, der støtter unge med handicap til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. oktober 2021 – 31. december 2024

Projektpartnere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (projektholder), Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland.

Projektbudget

3.500.000 kr.
Social- og boligstyrelsen 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at sikre styrkede overgange for unge med handicap, der enten påbegynder eller allerede er i gang med en erhvervsuddannelse. Med overgange menes fra grundskole til erhvervsskole, fra GF1 til GF2/mesterlære samt fra GF2 til mesterlære eller hovedforløb (virksomhedsoplæring eller skoleoplæring). Der skal udvikles en model, der sikrer overlevering af viden mellem aktørerne på de forskellige trin, så den støtte, eleverne modtager, er kontinuerlig også i forbindelse med større/store forandringer i deres daglige skolegang. Projektet faciliterer flere tema- og kompetenceudviklingsdage, hvor aktørerne hører relevante oplæg fra faglige eksperter efterfulgt af gruppearbejde og videndeling på tværs. 
 
Projektets målgruppe er unge med handicap (autisme, ADHD, senhjerneskade og fysisk handicap), der enten påbegynder eller er i gang med en erhvervsuddannelse.

Projektaktiviteter

1. Styrkelse af organisatoriske forudsætninger og tværsektorielt samarbejde i forbindelse med støtte til unge med handicap. Dette inkluderer kompetenceudvikling af SPS-vejledere, studievejledere, udvalgte faglærere og andre relevante fagpersoner samt udvikling af screeningsværktøjer, der skal hjælpe med hurtigere at identificere unge, der har brug for støtte.  

2. Oprettelse af et ungepanel, der skal videndele med projektgruppen i forhold til udfordringer og behov, når man som ung har et handicap. 

3. Vejledende støtte til virksomheder der enten påtænker eller allerede har tilbudt en oplæringsplads til en elev i projektets målgruppe. Dette inkluderer udarbejdelse af en overleveringsprocedure samt koordinerende og opfølgende samtaler med både virksomhed og elev.  

4. Information og vejledning til grundskoleelever og -lærere om støttemuligheder på erhvervsuddannelserne, særligt SPS. 

5. Oprettelse af en EUD flexklasse, et såkaldt GF2+ hold for elever med kognitive handicaps. Denne klasse modtager samme undervisning som øvrige klasser, men har flere uger til rådighed.