Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Kvalitet og evaluering - Voksen og Efteruddannelse

I Center for Karriere og Uddannelse gør vi meget for at sikre, at vores kurser og uddannelser har en høj kvalitet. Det sker bl.a. ved at evaluere hvert enkelt kursus- og uddannelsesforløb.

Udbudspolitik

Undervisningsministeriet stiller krav om, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udarbejder en udbudspolitik.

I udbudspolitikken, der godkendes af uddannelsesinstitutionens bestyrelse, gives oplysninger om de væsentligste målsætninger vedrørende afholdelse af voksen- og efteruddannelse. Aalborg Handelsskole ønsker med udbudspolitikken at orientere kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre om, hvilke politikker der ligger til grund for skolens udbud af efteruddannelse for voksne. Aalborg Handelsskole er godkendt til et antal fælles kompetencebeskrivelser (FKB’ere) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-mål).

Download: Udbudspolitik - AH - 2023

Aktuelle udbudsgodkendelser

Hent listen over vores aktuelle udbudsgodkendelser.

Download: AktuelleUdbudsgodkendelser-AH.pdf

Udlagt undervisning

Som et element i udbudsdækningen er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Udlagt undervisning forudsætter, at den godkendte institution ved aftale med en anden uddannelsesinstitution overlader til denne at gennemføre en konkret uddannelse på den godkendte udbyders vegne og under dennes ansvar og opsyn.

Download: Udlagt_fra_Aalborg_Handelsskole_2023-2024._Opdateret_09.02.2024.pdf

VisKvalitet - evalueringer og gennemførelse

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har deres eget kvalitetssikringssystem, der gælder alle AMU-uddannelser. En samlet oversigt kan findes på www.viskvalitet.dk.

Alle kursister, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse. Det samme gælder for en repræsentativ del af de virksomheder, der har haft medarbejdere på en arbejdsmarkedsuddannelse. For at gøre målingerne sammenlignelige og sikre anonymitet, er resultaterne kun tilgængelige på VisKvalitet.dk når minimum 35 deltagere har besvaret en evaluering eller fem virksomheder har svaret på en tilsvarende virksomhedsevaluering. 

Deltagernes evaluering fordelt på spørgsmål

Alle kursister, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse. Nedenfor finder du direkte links til evalueringerne:

1. kvartal 2023

- 1. kvartal 2022
- 2. kvartal 2022
- 3. kvartal 2022
- 4. kvartal 2022
- Året 2022

Deltagernes evaluering fordelt på mål

Alle kursister, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse. Nedenfor finder du direkte links til evalueringerne:

1. kvartal 2023

- 1. kvartal 2022
- 2. kvartal 2022
- 3. kvartal 2022
- 4. kvartal 2022
- Året 2022