Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Integrering af FN’s 17 verdensmål i undervisningen

RegNord_(1)
Et projekt der skal udvikle undervisningsforløb, der inkorporerer FN’s 17 verdensmål i undervisningen på fem erhvervsskoler i Nordjylland.

Projektperiode

1. juni 2021 – 31. maj 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder), EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieskoler (HEG) og Techcollege. 

Projektbudget

2.900.000 kr.
Region Nordjylland 70%
Egenfinansiering 30%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle og gennemføre forløb, der inkorporerer FN’s 17 verdensmål i den daglige undervisning. Virksomhederne efterspørger i stigende grad arbejdskraft, der kender verdensmålene, og som aktivt kan bidrage på både det miljømæssige, sociale og økonomiske område. Derfor er det projektets målsætning, at unge i endnu højere grad motiveres til at forholde sig til verdensmålene og være bevidst om de teoretiske såvel som de praktiske tilgange. Dette gøres via hands-on arbejde med verdensmålene i klasserne, hvor både gruppe-, tværfagligt og case-baseret arbejde kommer i spil. Skolerne vil, hvor det er muligt, igangsætte samarbejde på tværs af uddannelser og uddannelsesretninger for give eleverne mulighed for helhedsorienteret undervisning og samarbejde. Underviserne deltager løbende i kompetenceudvikling og netværksarrangementer. Her holder en række nordjyske virksomheder og fagpersoner spændende oplæg, der vil give både inspiration og sparring i forhold til, hvordan verdensmål kan integreres i undervisning og opgaveløsning. I alt deltager næsten 2.700 grund- og hovedforløbselever og 90 undervisere undervejs i projektet.
 
Projektets målgruppe er elever og undervisere på de fem deltagende erhvervsskolers uddannelser. Sekundært får nordjyske virksomheder glæde af elevernes viden, når de kommer ud på arbejdsmarkedet som elever, lærlinge og nyansatte medarbejdere. 

Projektaktiviteter

1. Kompetenceudvikling og netværksarrangementer for undervisere. 

2. Udvikling og gennemførsel af forløb, der integrerer et eller flere af FN’s verdensmål i den daglige undervisning.