Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Indsats til nedbringelse af elevers tid i skoleoplæring

AUB_(1)_(2)_(3)
Et projekt der skal teste forskellige indsatser til nedbringelse af detailelevers tid i skoleoplæring.

Projektperiode

1. august 2023 – 31. december 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder)

Projektbudget

123.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at nedbringe den tid, detailelever tilbringer i skoleoplæring. Der ydes støtte til udvikling og afprøvning af forskellige målrettede aktiviteter, der kan øge elevernes overgang til restlæreforhold, og som efterfølgende kan opsummeres i en fremtidig best practice tilgang. Aktiviteterne vil rette sig mod både elever, virksomheder, undervisere og skoleoplæringsansvarlige. 
 
Projektets målgruppe er hovedforløbselever på detailuddannelsen i Center for Skoleoplæring på Aalborg Handelsskole.
 

Projektaktiviteter

1. Elevrettede aktiviteter (f.eks. selvudvikling, arbejdsmarkedsparathed, hjælp til ansøgning og CV, motivationskursus, træning af jobsamtaler, osv.). 

2. Virksomhedsrettede aktiviteter (f.eks. besøg hos virksomhed, matchmaking, virksomhedsforlagt oplæring, osv.). 

3. Aktiviteter rettet mod undervisere og skoleoplæringsansvarlige (f.eks. kompetenceudvikling). 

4. Evaluering af aktiviteterne i projektet i forhold til udviklingen i antallet af igangværende elever, antallet af restlæreaftaler og antallet af udlærte målt mod tidligere år og optag i Center for Skoleoplæring på Aalborg Handelsskole. Herefter fastsættes best practice aktiviteterne, der skal løbende skal videreudvikles og benyttes fremover.