Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Erasmus+ mobilitetsophold

EU_-_Erasmus
De årlige Erasmus+ mobilitetsprojekter understøtter en række forskellige udlandsophold for både elever og undervisere på EUD, EUX og HHX. Støtten er både økonomisk, administrativ og praktisk.

Projektperiode

Bevilling for 2022: 1. juni 2022 – 31. maj 2024
Bevilling for 2023: 1. juni 2023 – 31. august 2024, kan forlænges til 31. maj 2025

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder) samt skoler og virksomheder i en række forskellige lande, hovedsageligt indenfor EU.

Projektbudget

Bevilling for 2022: 2.360.000 kr.
Bevilling for 2023: 2.140.000 kr. 
Den Europæiske Union 100%
Egenfinansiering 0% (dog kan der forekomme egenbetaling fra eleverne)

Projektmål og målgruppe

Det er projekternes formål at understøtte elever og undervisere, der i forbindelse med specifikke faglige, sproglige og kulturelle læringsmål rejser til udlandet. Elever har mulighed for at gennemføre et såkaldt sprog- og praktikophold, der indeholder undervisningstimer på en sprogskole, praktik i en virksomhed, privat indkvartering samt diverse kulturelle arrangementer med den lokale befolkning. Derudover har dimittender mulighed for at modtage støtte, hvis de vælger at tage arbejde i en udenlandsk virksomhed. Her er lønnen ofte lav og leveomkostningerne høje, men gevinsterne ved at arbejde i udlandet er markante i forhold til fremtidige jobmuligheder. Ansatte har mulighed for at tage på såkaldt jobshadowing, som inkluderer besøg hos partnerskoler eller -virksomheder for at få del i deres faglige erfaring og viden. Det er også muligt for ansatte at få støtte til at tage på kursus i udlandet. 
 
Projektets målgruppe er elever og lærere på EUD, EUX og HHX på Aalborg Handelsskole.
 

Projektaktiviteter

1. Sprog- og praktikophold for elever i to-tre uger 

2. Arbejde i udenlandsk virksomhed for elever, der for nylig har afsluttet deres erhvervsuddannelse. 

3. Jobshadowing for ansatte 

4. Kursusdeltagelse for ansatte 

Derudover kan der ydes støtte til elever, der deltager i europæiske skills-konkurrencer, til undervisere der i en periode skal undervise i udlandet samt til rejse og ophold for eksperter, der inviteres til Aalborg Handelsskole for at undervise/give oplæg.