Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Digitalisering af kommunikation mellem uddannelses- og oplæringssted på detailuddannelsen

AUB
Et projekt der skal styrke forståelsen mellem skole og virksomhed undervejs i detailelevers hovedforløb.

Projektperiode

1. oktober 2023 – 31. december 2024

Projektpartnere

TietgenSkolen (projektholder), Aalborg Handelsskole, Aarhus Business College, U/Nord og IBC.

Projektbudget

650.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at styrke forståelsen mellem uddannelses- og oplæringssted i forhold til at give eleverne den bedst mulige uddannelse. Spørgeskemaer viser, at kobling mellem læring fra henholdsvis skoleophold og butik ikke altid sker på fuldt tilfredsstillende vis. Hovedårsagen er sandsynligvis, at flere elever og detailvirksomheder ikke føler sig tilstrækkeligt forberedt på eller vidende om, hvad eleverne arbejder/skal arbejde med under skoleophold. Hidtil har den løbende dialog mellem skole og butik oftest foregået via mail og e-boks, og denne form for kommunikation går desværre nogle gange tabt i virksomhederne, så den enkelte oplæringsansvarlige aldrig modtager de relevante informationer. Projektet vil derfor udvikle en app, der skal fungere som fælles platform for elev, skole og oplæringsansvarlig. Formålet er at lette tilgængeligheden til relevant indhold og viden om skoleophold for elev og butik, så begge parter oplever at være bedre forberedt, samt at læringen fra skoleopholdet i større grad bringes i spil i butikken efterfølgende.
 
Projektets målgruppe er detailelever på de deltagende skoler i projektet samt deres oplæringsvirksomheder.
 

Projektaktiviteter

1. Udarbejdelse af kravsspecifikation til app og dernæst app-udvikling. 

2. Opsætning af app med ønsket indhold efterfulgt af beta-version test og evaluering. 

3. Tilpasning af beta-version og dernæst afprøvning af endelig app-version. 

4. Evaluering og resultatmåling samt deling af app med andre skoler.