Tysk F - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter
Løbende optag
Fjernundervisning

Indhold

Med dette fag får du kendskab til almene, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande samt en hensigtsmæssig brug af tysk. Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner.

Du lærer at forstå tysk i skrift og tale og udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det individuelle arbejde.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • Selvstudium i Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole (ikke klasseundervisning): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med C-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 40 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling