Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Tysk D

Hold

Løbende optag
ENKELTFAG - Tysk D
Fjernundervisning

100% garanti for opstart

Bemærk at vi har opstart på ALLE fjernundervisningshold - uanset antal tilmeldte.

Om forløbet

Indhold

I faget Tysk på D-niveau lærer du bl.a. om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland. Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Målet med faget er, at du bl.a. kan:

  • Forstå indholdet af talt tysk om alsidige emner,
  • Forstå indholdet af skrevne tyske tekster om alsidige emner,
  • Udtrykke sig mundtligt med udtalt præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner,
  • Anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer

I faget arbejdes der med tekster inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Du kommer også til at arbejde med et individuelt emne, som senere vil blive brugt som en del af casen til eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en caseeksamen, som inddrager en individuel opgave eleven har udarbejdet i løbet af sit forløb.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 10 dage for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget Tysk niveau D skal du have afsluttet Tysk niveau E

tysk_d