< Tilbage

Tysk C - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Tysk C - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Tysk C - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Tysk C - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I faget tysk C lærer du at kommunikere med et nuanceret mundtligt og skriftligt tysk. Målet med faget er, at du bl.a. kan:

  • Forstå indholdet af talt tysk om alsidige og specifikke emner,
  • Forstå indholdet af skrevne tyske tekster om alsidige og specifikke emner,
  • Redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde,
  • Udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige og komplekse emner og kontekster.

I faget arbejdes der med tekster inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Du kommer også til at arbejde med et individuelt emne, som senere vil blive brugt som en del af casen til eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en caseeksamen, som inddrager en individuel opgave, som du skal udarbejde i løbet af sit forløb.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget Tysk niveau C skal du have afsluttet Tysk niveau D. 

Pris
Deltagerbetaling enkeltfag
DKK 2.000,00
GSK deltagerbetaling (max pris)
DKK 550,00