< Tilbage

Samfundsfag D - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Samfundsfag D - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Samfundsfag D - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold. Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og klædes på til at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 7,5 dage for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. 

Pris
Deltagerbetaling
DKK 2.000,00