Toggle navigation

Samfundsfag C - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Samfundsfag C - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Samfundsfag C - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Samfundsfag C - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet

Indhold

I samfundsfag på C-niveau får du en grundlæggende viden om økonomiske og politiske faktorer og deres indflydelse på den nationale og internationale samfundsudvikling.

Ud fra en viden om sociologi, økonomi og politik lærer du at forstå og redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger. Du vil også kunne diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og forklare sociale og kulturelle mønstre.

I undervisningen kigger vi bl.a. nærmere på områderne:

  • Centrale aktører globalt (herunder EU)
  • Politiske institutioner og beslutningsprocesser
  • Politiske ideologier som fx konservatisme, liberalisme og socialisme
  • Økonomien i samfundet

Undervisningen indeholder elementer fra politik, økonomi og sociologi, så du får en forståelse for sammenhængen mellem de generelle teorier og de faktiske samfundsforhold.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.  

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til samfundsfag på D-niveau.