Samfundsfag B - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Indhold

Undervisningen skal give dig viden om og forståelse for danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Faget skal fremme din selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

Du skal bl.a. lære at

  • Anvende og kombinere din viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger
  • Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
  • Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
  • Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
  • Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.

Der bruges generelt IT i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af to prøveformer:

a) Prøven sker på grundlag af et kendt tema med tilhørende ukendt bilagsmateriale, der relaterer sig til tidligere gennemgået stof. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ca. 24 timers forberedelsestid, i hvilken du skal udarbejde en synopsis til brug ved eksamen.

Man kan forberede sig i grupper, men eksaminationen er individuel.

b) Prøven består af en synopsisprøve med ca. 3 timers forberedelse. Man kan vælge at forberede sig i grupper. Synopsis skal udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, som knytter sig til et kendt tema. Eksaminationen varer ca. 30 minutter og er individuel.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund, og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med C-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag fra 0 til B-niveau er 200 timer og fra C til B-niveau 125 timer.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling