< Tilbage

Matematik D - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Matematik D - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Matematik D - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I dette fag lærer du bl.a. at arbejde med tal- og symbolbehandling, funktioner og grafer i en erhvervsfaglig sammenhæng, hvor der lægges vægt på løsninger af praktiske problemer. Du træner dine matematiske kompetencer ved at arbejde med tal- og symbolbehandling, et projektforløb samt emnerne funktioner og grafer.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der dels tager udgangspunkt i en projektrapport, dels består af besvarelse af et lodtrækningsspørgsmål.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 10 dage for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

Faget henvender sig til personer, der har forkundskaber svarende til matematik, niveau E.

Pris
Deltagerbetaling
DKK 2.000,00