Toggle navigation

Matematik C - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Matematik C - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Matematik C - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Matematik C - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet

Indhold

I matematik C arbejder du med simple matematiske tankegange og metoder, og du lærer bl.a. at bruge simple IT-baserede løsningsmetoder. Du får desuden et indblik i, hvordan du gennemfører modelleringer – primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder – ved bl.a. at bruge statistik og sandsynlighedsregning.

Undervisningen i matematik C vil bl.a. indeholde emneområderne:

  • løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder
  • procentregning
  • beskrivende statistik – herunder udtræk fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 125 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget matematik C skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til matematik på D-niveau.