< Tilbage

Matematik B - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Matematik B - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Matematik B - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Matematik B - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I matematik B arbejder du med en række matematiske tankegange, begreber og metoder og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler. Du bliver bl.a. i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger fra faget både i hverdagen og i erhvervsmæssig eller studiemæssig sammenhæng.

Du vil bl.a. få undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, herunder løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder og med IT-værktøjer
  • grundlæggende funktionskendskab, herunder bl.a. lineære funktioner og andengradspolynomier
  • differentialregning
  • finansiel regning
  • beskrivende statistik, herunder udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation
  • grundlæggende sandsynlighedsregning

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. 

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 250 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget matematik B skal du have færdigheder svarende til matematik på C-niveau.

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Pris
Deltagerbetaling enkeltfag
DKK 3.000,00
GSK deltagerbetaling (max pris)
DKK 550,00

Ledig eller videregående uddannelse

Er du ledig eller har du en videregående uddannelse gælder der særlige priser. Her bedes du kontakte studievejlederen.

Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser