< Tilbage

Matematik B - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Matematik B - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Matematik B - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Matematik B - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I matematik B arbejder du med en række matematiske tankegange, begreber og metoder og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler. Du bliver bl.a. i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger fra faget både i hverdagen og i erhvervsmæssig eller studiemæssig sammenhæng.

Du vil bl.a. få undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki, herunder løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder og med IT-værktøjer
  • grundlæggende funktionskendskab, herunder bl.a. lineære funktioner og andengradspolynomier
  • differentialregning
  • finansiel regning
  • beskrivende statistik, herunder udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation
  • grundlæggende sandsynlighedsregning

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. 

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 250 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget matematik B skal du have færdigheder svarende til matematik på C-niveau.

Pris
Deltagerbetaling enkeltfag
DKK 3.000,00
GSK deltagerbetaling (max pris)
DKK 550,00