Toggle navigation

Matematik A - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Matematik A - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Matematik A - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Matematik A - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet

Indhold

I matematik, niveau A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du præsenteres for en række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Du vil bl.a. få undervisning inden for emneområderne:

  • differentialregning
  • integralregning
  • regressionsanalyser
  • beskrivende statistik

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Pensum til Matematik, niveau A inddrager niveau B og C.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 375 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at tilegne dig stoffet.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget matematik A skal du have afsluttet matematik på B-niveau.