Matematik A - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Matematik A - enkeltfag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter Åbent Læringscenter
Løbende optag
Matematik A - enkeltfag
Fjernundervisning

Indhold

I matematik, niveau A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du præsenteres for en række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Du vil bl.a. få undervisning inden for emneområderne:

  • differentialregning
  • integralregning
  • regressionsanalyser
  • beskrivende statistik

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Pensum til Matematik, niveau A inddrager niveau B og C.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Deadline for sommereksamen er opstart senest den første mandag i april, hvis man læser det fuldtid, og læser du det på deltid er opstart senest den 1. april.

Deadline for vintereksamen er opstart senest den første mandag i oktober, hvis man læser det fuldtid, og læser du det på deltid er opstart senest den 1. oktober.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag. OBS: Vi gør opmærksom på, at du som fjernkursist, skal tilkøbe CAS-værktøjet Nspire der pt. Koster 163 kr. for et års licens.  Aalborg Handelsskole giver dig gratis adgang til Nspire hvis du tager faget i Åbent Læringscenter.

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage via Gymnasial Supplering - GSK. Læs mere om Gymnasial Supplering her.

Varighed

Du skal påregne at bruge ca. 150 timer på dette fag. 

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at tilegne dig stoffet.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget matematik A skal du have afsluttet matematik på B-niveau.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium)
DKK 1.000,00
Fjernundervisning
DKK 2.000,00
Find din afdeling