< Tilbage

Erhvervsjura C - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Erhvervsjura C - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Erhvervsjura C - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

Borgere og virksomheders adfærd reguleres af love, aftaler samt moralske og etiske normer. Faget Erhvervsjura C omfatter viden, kundskaber og færdigheder om generelle retslige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer. Faget beskæftiger sig med et bredt felt af national erhvervsrettet lovgivning, og med hvordan denne på én gang skaber muligheder og sætter rammer for individet og erhvervsvirksomheden.

Du får bl.a. undervisning inden for:

  • demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik samt digital dannelse
  • retskilder og det danske retssystem
  • erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper
  • aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og fuldmagt
  • forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling
  • markedsføringsret
  • køberet med fokus på nationale regler i handelskøb
  • kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Pris
Deltagerbetaling
DKK 2.000,00

Ledig eller videregående uddannelse

Er du ledig eller har du en videregående uddannelse gælder der særlige priser. Her bedes du kontakte studievejlederen.

Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser