Erhvervsjura C - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Erhvervsjura C - enkeltfag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter Åbent Læringscenter
Løbende optag
Erhvervsjura C - enkeltfag
Fjernundervisning

Indhold

Borgere og virksomheders adfærd reguleres af love, aftaler samt moralske og etiske normer. Faget Erhvervsjura C omfatter viden, kundskaber og færdigheder om generelle retslige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer. Faget beskæftiger sig med et bredt felt af national erhvervsrettet lovgivning, og med hvordan denne på én gang skaber muligheder og sætter rammer for individet og erhvervsvirksomheden.

Du får bl.a. undervisning inden for:

 • demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik samt digital dannelse
 • retskilder og det danske retssystem
 • erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper
 • aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og fuldmagt
 • forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling
 • markedsføringsret
 • køberet med fokus på nationale regler i handelskøb
 • kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

 • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

 • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

 • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

 • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium)
DKK 1.000,00
Fjernundervisning
DKK 2.000,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Find din afdeling