Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Erhvervsjura C

Hold

Løbende optag
ENKELTFAG - Erhvervsjura C
Fjernundervisning

100% garanti for opstart

Bemærk at vi har opstart på ALLE fjernundervisningshold - uanset antal tilmeldte.

Om forløbet

erhvervsjura_c

Indhold

Borgere og virksomheders adfærd reguleres af love, aftaler samt moralske og etiske normer. Faget Erhvervsjura C omfatter viden, kundskaber og færdigheder om generelle retslige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer. Faget beskæftiger sig med et bredt felt af national erhvervsrettet lovgivning, og med hvordan denne på én gang skaber muligheder og sætter rammer for individet og erhvervsvirksomheden.

Du får bl.a. undervisning inden for:

  • demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik samt digital dannelse
  • retskilder og det danske retssystem
  • erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper
  • aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og fuldmagt
  • forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling
  • markedsføringsret
  • køberet med fokus på nationale regler i handelskøb
  • kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.