Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Erhvervsinformatik C

Hold

Løbende optag
ENKELTFAG - Erhvervsinformatik C
Fjernundervisning

100% garanti for opstart

Bemærk at vi har opstart på ALLE fjernundervisningshold - uanset antal tilmeldte.

Om forløbet

Indhold

I erhvervsinformatik C lærer du blandt andet at:

  • vurdere digitale artefakters (applikationer og devices) betydning for arbejdsgange, arbejdets organisering, organisationer og samfundet generelt.
  • redegøre for og diskutere hvordan data sikres for virksomheden, kunder og brugere, samt den rolle it-sikkerhed har i samfundet.
  • analysere et digitalt artefakts forudsætninger, indstillinger, funktionalitet samt forventet brug i en erhvervsfaglig kontekst.

Undervisningen veksler mellem teori og praktik men med hovedvægt på praktisk opgaveløsning ved computeren. Du skal løbende udarbejde dokumentation i forløbet.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen à 30 min. varighed, der tager udgangspunkt i en caseopgave, som du får udleveret og forbereder dagen inden eksamen. Til eksamen medbringer du også din dokumentationsopgave som du har lavet under forløbet. Dokumentationsopgaven kan blive en del af eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængigt af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på dette enkeltfag skal du have afsluttet erhvervsinformatik på D-niveau.