Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Dansk C

Hold

Løbende optag
ENKELTFAG - Dansk C
Fjernundervisning

100% garanti for opstart

Bemærk at vi har opstart på ALLE fjernundervisningshold - uanset antal tilmeldte.

Om forløbet

dansk_c(1)

Indhold

I dansk på niveau C lærer du at udtrykke dig varieret og nuanceret både mundtligt og skriftligt, og du får bl.a. mulighed for at arbejde med analyse og perspektivering af forskellige tekster. Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellige teksttyper - herunder også billeder og medier.

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • udtrykke dig i et forståeligt, varieret og nuanceret sprog.
  • anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne tekster.
  • anvende relevante analysemodeller.
  • analysere tekster relateret til samfund, dagligdag og erhverv.
  • bruge IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

Eksamen

Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor du stilles 5-7 caseopgaver. Der må både arbejdes i grupper og individuelt. Der afleveres individuelle besvarelser ved dagens afslutning. Efterfølgende afholdes der en mundtlig prøve à 30 minutters varighed (inkl. votering). Eksamen tager udgangspunkt i de stillede caseopgaver, hvor censor beslutter hvilken opgave, der skal danne grundlag for eksaminationen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have kundskaber i dansk på D-niveau.