Dansk C - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter
Løbende optag
Fjernundervisning

Indhold

I dansk på niveau C lærer du at udtrykke dig varieret og nuanceret både mundtligt og skriftligt, og du får bl.a. mulighed for at arbejde med analyse og perspektivering af forskellige tekster. Undervisningen vil tage udgangspunkt i forskellige teksttyper - herunder også billeder og medier.

Målet med undervisningen bl.a. er, at du lærer at:

  • udtrykke dig i et varieret, klart og nuanceret sprog.
  • forholde dig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster.
  • styre forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter.
  • reflektere over sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem indhold, æstetik og kontekst.
  • anskue og vurdere sproget som et socialt og samfundsmæssigt fænomen.
  • bruge IT til relevant kommunikation og informationssøgning.

Eksamen

Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor du stilles 5-7 caseopgaver. Der må både arbejdes i grupper og individuelt. Der afleveres individuelle besvarelser ved dagens afslutning. Efterfølgende afholdes der en mundtlig prøve à 30 minutters varighed (inkl. votering). Eksamen tager udgangspunkt i de stillede caseopgaver, hvor censor beslutter hvilken opgave, der skal danne grundlag for eksaminationen.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 50 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have kundskaber i dansk på D-niveau.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling