< Tilbage

Dansk A - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Dansk A - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Dansk A - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dansk A - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, og du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt, så det er formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende.

Du lærer desuden at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer som fx præsentation, redegørelse, karakteristik og diskussion. Du vil selvstændigt kunne udføre analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen kigger vi bl.a. nærmere på emner som:

  • mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, bl.a. retorik og argumentation
  • forskellige genrer som fx folkeviser, noveller, digte, journalistiske artikler, billeder, film og kommerciel kommunikation
  • danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år
  • tekster af udvalgte forfattere såsom Ludvig Holberg, Klaus Rifbjerg, H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Martin Andersen Nexø, Vita Andersen og Lars Holmgård Jørgensen.

Eksamen

Faget afsluttes med både en skriftlig og mundtlig eksamen. 

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 260 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have færdigheder svarende til dansk på C-niveau.

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Pris
Deltagerbetaling enkeltfag
DKK 3.000,00
GSK deltagerbetaling (max pris)
DKK 550,00

Ledig eller videregående uddannelse

Er du ledig eller har du en videregående uddannelse gælder der særlige priser. Her bedes du kontakte studievejlederen.

Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser