Toggle navigation

Dansk A - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Dansk A - enkeltfag
GSK fag Åbent Læringscenter
Løbende optag
Dansk A - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dansk A - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet

Indhold

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, og du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt, så det er formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende.

Du lærer desuden at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer som fx præsentation, redegørelse, karakteristik og diskussion. Du vil selvstændigt kunne udføre analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen kigger vi bl.a. nærmere på emner som:

  • mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, bl.a. retorik og argumentation
  • forskellige genrer som fx folkeviser, noveller, digte, journalistiske artikler, billeder, film og kommerciel kommunikation
  • danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år
  • tekster af udvalgte forfattere såsom Ludvig Holberg, Klaus Rifbjerg, H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Martin Andersen Nexø, Vita Andersen og Lars Holmgård Jørgensen.

Eksamen

Faget afsluttes med både en skriftlig og mundtlig eksamen. 

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 260 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have færdigheder svarende til dansk på C-niveau.