Dansk A - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Indhold

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, og du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt, så det er formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende.

Du lærer desuden at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer som fx præsentation, redegørelse, karakteristik og diskussion. Du vil selvstændigt kunne udføre analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen kigger vi bl.a. nærmere på emner som:

  • mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, bl.a. retorik og argumentation
  • forskellige genrer som fx folkeviser, noveller, digte, journalistiske artikler, billeder, film og kommerciel kommunikation
  • danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år
  • tekster af udvalgte forfattere såsom Ludvig Holberg, Klaus Rifbjerg, H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Martin Andersen Nexø, Vita Andersen og Lars Holmgård Jørgensen.

Eksamen

Faget afsluttes med både en skriftlig og mundtlig eksamen. 

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.


Deadline for sommereksamen er opstart senest første mandag i marts.

Deadline for vintereksamen er opstart senest første mandag i september. 

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 250 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.  

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have færdigheder svarende til dansk på C-niveau.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling