Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Afsætning D

Hold

Løbende optag
ENKELTFAG - Afsætning D
Fjernundervisning

100% garanti for opstart

Bemærk at vi har opstart på ALLE fjernundervisningshold - uanset antal tilmeldte.

Om forløbet

Faget beskæftiger sig med teorien omkring virksomheders afsætningsforhold på B2C markedet. I den forbindelse dykker vi ned i online/offline forretningsmodeller, distributionskæden, segmentering og købsadfærd. Derudover vil du blive præsenteret for måder at analysere konkurrencesituationen samt en dybdegående gennemgang af marketingmixet  

Du får kompetencer inden for salg, service, rådgivning, målgruppeudvælgelse og markedskommunikation, så du kan varetage arbejdsopgaver inden for disse områder.

Du skal bl.a. lære at:
  • Identificere grundlæggende afsætningsforhold på B2C markedet
  • Anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i brancherelevante sammenhænge
  • Udarbejde en SWOT analyse
  • Gennemføre en segmenteringsproces samt udvælgelse af primær målgruppe
  • Bearbejde og præsentere information om en virksomheds basale markedsforhold
  • Forklare begrebet marketingsmix

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 5 dage for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen à 30 minutters varighed, der tager udgangspunkt i en caseopgave, som du får udleveret og forbereder dagen inden eksamen.

Forudsætninger

Der påkræves ikke nogle specifikke forudsætninger til dette fag.