< Tilbage

Afsætning C - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Afsætning C - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Afsætning C - enkeltfag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter Åbent Læringscenter

Faget beskæftiger sig med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger. Du får kompetencer inden for salg, service, rådgivning, markedsanalyse og markedskommunikation, så du kan varetage arbejdsopgaver inden for disse områder.

Du skal bl.a. lære at

  • Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige markeder
  • Anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i brancherelevante sammenhænge
  • Forklare begrebet branding
  • Bearbejde og præsentere information om en virksomheds grundlæggende markedsforhold
  • Forklare begrebet marketingsmix, efterspørgsels- og udbudsforhold.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

1 uge forudsat at eleven har de forudgående niveauer

3 uger for en eux-elev uanset forudgående niveau.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen à 30 minutters varighed, der tager udgangspunkt i en caseopgave, som du får udleveret og forbereder dagen inden eksamen.

Forudsætninger

Der påkræves ikke nogle specifikke forudsætninger til dette fag.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium)
DKK 1.000,00
Fjernundervisning
DKK 2.000,00
< Tilbage

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Forskel på fjernundervisning og Åbent Læringscenter?

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

Hvordan foregår sprogundervisningen?

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Kan jeg få SU, når jeg tager enkeltfag?

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Hvor meget tid skal jeg bruge pr. enkeltfag?

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Hvilket computerudstyr skal jeg have som fjernkursist

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Hvad koster det at deltage?

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Andre spørgsmål? Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort