Afsætning C - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Faget beskæftiger sig med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger. Du får kompetencer inden for salg, service, rådgivning, markedsanalyse og markedskommunikation, så du kan varetage arbejdsopgaver inden for disse områder.

Du skal bl.a. lære at

  • Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige markeder
  • Anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i brancherelevante sammenhænge
  • Forklare begrebet branding
  • Bearbejde og præsentere information om en virksomheds grundlæggende markedsforhold
  • Forklare begrebet marketingsmix, efterspørgsels- og udbudsforhold.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

1 uge forudsat at eleven har de forudgående niveauer

3 uger for en eux-elev uanset forudgående niveau.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen a' 30 min. varighed, der tager udgangspunkt i en caseopgave, som eleven har forberedt til eksamen.

Forudsætninger

Der påkræves ikke nogle specifikke forudsætninger til dette fag.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling