Toggle navigation
AMU kurser online

AMU kurser online

Vi udbyder AMU-kurser som 100% fjernundervisning. Følg kurserne hjemmefra. Professionelle forløb med online hjælp og vejledning.

Tekstfilter til at filtrere på sidens kursusliste. Når der trykkes "Søg" eller enter opdateres kursuslisten på siden, ud fra den indtastede filtrering.

AMU kurser som fjernundervisning

Tag dit næste AMU-kursus online. Kurserne foregår som 100% fjernundervisning, så du kan følge forløbene hjemmefra, og der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse.
ah2014_053(1)1

Online kurser inden for IT, økonomi og ledelse

Du har nu mulighed for at opdatere dine fær­digheder med et AMU-kursus inden for både IT, økonomi og ledelse via fjernundervisning. Undervisningen foregår på en internetbaseret læringsportal, hvor du modtager individuel support fra dygtige in­struktører. Vi anvender et særligt udviklet un­dervisningsmateriale, som er skræddersyet til den individuelle undervisningsform, og som giver dig mulighed for en systematisk in­dlæring og træning i de kurser, du har tilmeldt dig. 

Har du spørgsmål til enten kurserne eller fjernundervisning generelt, så kontakt vores administration på tlf. 9936 4740.

Om online AMU-kurser

Kurserne består af arbejdsmarkedskurser (AMU-kurser), som er kompetencegivende i det ordinære uddan­nelsessystem. Deltagerbetalingen svinger fra kursus til kur­sus. 

Fleksibel undervisningsform

Fjernundervisning som under­visningsform giver dig mulighed for en fleksi­bel indlæring - uafhængig af tid og sted. Du har således mulighed for at deltage, uanset hvor du bor, og på hvilket tidspunkt på dagen, du har mulighed for at følge undervisningen.

Kursusperiode

Kursets varighed er fastlagt i antal dage. En kursusdag svarer til ca. 7 timers effektiv undervisning, og svarer til varigheden ved almindelig klasseundervisning.

Fordelene ved fjernundervisning er mange

  • Fleksibelt kursus-/uddannelsesforløb
  • Undervisningen kan foregå i dit tempo
  • Undervisningen kan foregå på tidspunkter, der passer dig
  • Du kan følge undervisningen overalt – både hjemme, på kontoret eller i udlandet
  • Du sparer transporttid

FAQ om AMU Online

Få svar på en række spørgsmål om vores AMU online forløb.

Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et inter­aktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i kursusperioden.

I onlineklas­sen ligger en nøje vejledning i kursusgennem­førelse og af kursets mål/indhold. Du kan herefter påbegynde kurset på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med instruktøren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit kursusforløb.

Kommunikationen med in­struktøren foregår udelukkende via portalens faciliteter, hvor du kan stille spørgsmål og få svar, og hvor du kan sende løste opgaver og få dem rettede tilbage. Du kan som hovedregel påregne svar på spørgsmål inden for 24 timer på hverdage. Afleveringsopgaver får du retur med kommentarer inden for 2 hverdage.


Tilmelding kan foretages via vores hjemmeside, som linker videre til voksenuddannelse.dk, hvor du skal færdiggøre din tilmelding. Har du spørgsmål til tilmelding eller ønsker du hjælp, så kontakt os gerne.


Du opnår det samme niveau ved fjernundervisning som ved alm. holdundervisning.


Som udgangspunkt findes alle bøger og undervisningsmateriale online via vores webbaserede læringsportal. Når du begynder på et forløb, får du adgang til det materiale, der er relevant for dit fag/kursus. Du har med andre ord adgang til alle materialer døgnet rundt, og kan derfor læse og løse opgaver, når det passer dig.

Har du spørgsmål til undervisningen, kan du få individuel support fra vores dygtige undervisere, der alle har stor erfaring i at undervise online. Via et virtuel kursusrum kan du stille spørgsmål og sende løste opgaver. Her kan du også løbende følge med i, hvor meget af kurset/uddannelsen, du har gennemført.

På læringsportalen finder du også forskellige instruktioner som viser, hvordan du anvender portalen og undervisningsmaterialet. 


Du behøver ikke at være computerekspert for at følge et fjernundervisningsforløb. Som udgangspunkt forventes det dog, at du har grundlæggende kendskab til din computer og til Office-pakken samt en god internetforbindelse.

Vores online læringsportal er let at arbejde i, og her får du direkte adgang til al undervisningsmateriale og information. Det er muligt at logge på via både PC, Mac, tablets og smartphones – undervisningen kræver dog, at du kan logge på fra en PC eller Mac.

Når du deltager i et fjernundervisningsforløb får du et login til læringsportalen. Skal du bruge et bestemt program i forbindelse med undervisningen stiller vi det til rådighed - enten i en online udgave eller med mulighed for at downloade en version. 

På onlineforløb skal du deltage i online møder/fremlæggelser. Her er det vigtigt, at du har adgang til webcam og headset med mikrofon, så vi kan se og høre hinanden.

Har du tekniske spørgsmål eller oplever du problemer, så hjælper vi dig gerne. 


Læs nærmere om deltagerbetaling under de enkelte forløb. Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. 


Ja, virksomheder kan søge fuld VEU godtgørelse for online AMU kurser. Der er dog krav om, at kursisten består den afsluttende prøve før godtgørelsen kan hjemtages. Kursisten har mulighed for en omprøve, hvis kurset ikke bestås i første omgang.

VEU-godtgørelsen er i 2020 på 881 kr. pr. deltager pr. dag for deltagere i målgruppen.


I forbindelse med Corona-situationen har regeringen lavet en særlov, hvor medarbejdere skal biddrage med, hvad der svarer til løn i 5 dage. Medarbejdere der er hjemsendt i fem dage har dog mulighed for at tilmelde sig et online AMU-kursus, og dermed modtage VEU godtgørelse på 881 kr. pr. dag - dvs. 4.405 kr. for de 5 dage. 


Har I hjemsendt medarbejdere uden lønkompensation, har I mulighed for at tilmelde dem AMU Online kurser. Her er det muligt at hjemtage VEU godtgørelse på 881 kr. pr. dag, 4.405 kr. pr. uge og 17.620 kr. pr. måned.  

Som virksomhed kan man godt takke ja tak til en hjælpepakke - og så hoppe ud af ordningen i for eksempel 14 dage, fordi det er muligt at sende medarbejderen på AMU-kursus - og så hoppe tilbage i ordningen, når medarbejderens kursus er slut.


Det er muligt for en virksomheds ansatte at være ude af ordningen i en periode. Virksomheden kan ved ansøgningstidspunktet angive perioden, hvor medarbejderen er undtaget fra ordningen.

Alternativ kan det ske ved efterregulering, hvis en medarbejder som er omfattet af lønkompensation, undervejs i lønkompensationsperioden skal undtages grundet for eksempel deltagelse på AMU-kursus, øvrig lønrefusion, ferie med videre. Virksomheden skal her angive det antal dage, som den ansatte skal undtages fra kompensation, hvorefter det vil blive modregnet i kompensationen.


Find din afdeling