PraktikCenter og Skolepraktik

Aalborg Handelsskoles PraktikCenter er for dig, der har afsluttet dit grundforløb, men som endnu ikke har fundet en elevplads i forbindelse med hovedforløbet.

På en erhvervsuddannelse begynder du på et grundforløb, og herefter fortsætter du på et hovedforløb, hvor du skal have fundet en elevplads i en virksomhed. Men hvad nu, hvis du ikke har fundet en elevplads? Aalborg Handelsskoles PraktikCenter er for dig, der har afsluttet dit grundforløb, men som endnu ikke har fundet en elevplads i forbindelse med hovedforløbet. Du kan også komme i skolens PraktikCenter, hvis du uforskyldt mister din elevplads.

Så har du mulighed for at blive optaget i skolens PraktikCenter, hvor du får en praktikplads, der ligner forholdene i en ’rigtig’ virksomhed mest muligt. Det betyder, at du altid har mulighed for at færdiggøre din erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole. I skolepraktik vil særlige vejledere være dine oplæringsansvarlige, indtil du forhåbentlig kommer ud i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Uddannelses- og praktikgaranti

På Aalborg Handelsskole hjælper vores virksomhedskonsulenter dig på alle mulige måder med at finde en elevplads. Lykkes det ikke lige med det samme, kan du blive optaget i skolepraktik i skolens PraktikCenter.

Der er flere muligheder for at lave særlige praktikpladsaftaler mens du er i praktikcentret. Du kan komme i VirksomhedsForlagt Praktik (VFP) og delaftaler. Målet er altid, at du indgår et restlæreforhold med en virksomhed. Får du en restlæreaftale, kan du færdiggøre din uddannelse i en virksomhed – ellers kan du færdiggøre uddannelsen i praktikcentret. Det kalder vi uddannelsesgaranti!

PraktikCentret udbyder følgende uddannelser:

  • Kontor med speciale administration
  • Kontor med speciale økonomi
  • Handel med speciale salg
  • Detail med speciale salgsassistent u/profil


Økonomi i skolepraktik

Elever der er optaget i et PraktikCenter, og som ikke modtager anden offentlig ydelse er berettiget til skolepraktikydelse. Ydelsen udgør i 2019:
  • Elever under 18 år modtager ca 3.189 kr./md
  • Elever over 18 år modtager ca. 7.640 kr./md
Ydelsen fastsættes på den årlige finanslov og udbetales bagud.
Relevante filer
Medarbejdere - PraktikCenter
Kirisha Mahalingasivam
Vejleder
SIMU-virksomheden Camp4ever A/Sim (kontor/handel)
Peter Karstrøm Vagning
Vejleder
Detailshoppen (detail)
Regitze Larsen
Leder, PraktikCenter
Søren Lauritsen
Vejleder
SIMU-virksomheden Danish Catering A/Sim (kontor/handel)