Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Introduktionskurser på HHX - for 8. klasse

Går du i 8. klasse har du mulighed for at komme på et introduktionskursus på Handelsgymnasiet Aalborg. Vi har introduktionskurser på både Turøgade og Saxogade.
ah2018_405

Introduktionskurser er tilrettelagt, så du i størst muligt omfang oplever, hvordan "dagligdagen" er på hhx. Formålet er at give dig de bedst mulige forudsætninger for at vurdere om hhx-uddannelsens fag, undervisningsformer og skolemiljø er noget for dig.

Om introkurserne på HHX

Et introduktionskursus forløber normalt over 1-2 dage, og består af bl.a.:

  • undervisning
  • studievejledning
  • orientering om afdelingen og rundtur

Undervisningen tilrettelægges som regel ud fra nogle af de fag, der kendetegner HHX-uddannelsen - såsom virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervsret, international økonomi, innovation og finansiering. Samtidig vil du møde elever, som allerede går på HHX, så du får et indtryk af deres hverdag.

Under dit besøg vil du selvfølgelig også få mulighed for at stille spørgsmål om HHX-uddannelsen og de studieretninger, vi tilbyder.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til handelsgymnasiet i Aalborg

Før og efter introduktionskurset

Introduktionskurset er et led i forberedelsen til at kunne vælge en ungdomsuddannelse. Inden du kommer på introduktionskurset skal besøget forberedes, hvilket sker på din skole sammen med din lærer eller UU-vejleder.

Efter introkurset samler du dine indtryk og oplevelser i en studievalgsportfolio. Denne skal senere vedhæftes din ansøgning, når du skal søge en ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Som elev i 8. klasse skal du altid besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx). Går du på en friskole eller privatskole, er det din skole, der afgør, om du kan deltage i introduktionskurser i 8. klasse.

Kontakt os
Intro og brobygning - HHX
Peder Overgaard Pedersen
Peder Overgaard Pedersen
Vicerektor