Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Erasmus+ på HHX Aalborg

IMG_2429
På HHX Aalborg deltager flere af vores elever i Erasmus+ programmet, hvor de får mulighed for et mobilitetsophold i 3 uger til et europæisk land.
eu_erasmus_logo

Sprog- og praktikophold i udlandet

Opholdet er en blanding af sprog- og praktikophold - dvs. at eleverne modtager undervisning i 2 uger og er i praktik i en virksomhed i en uge.
 
Eleverne bliver sprogtestet inden og efter forløbet efter CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Eleverne får på den baggrund adgang til et sprogbevis, online sprog-support og et stort europæisk netværk. Efter endt ophold modtager eleverne i de internationale klasser et Europass – et mobilitetsbevis. Et europæisk godkendt bevis, der indeholder oplysninger om den viden og de færdigheder, der er erhvervet i forbindelse med opholdet. 

Om Erasmus+

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Hvert år uddeler programmet støtte til mobilitets- og samarbejdsprojekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Siden 1987 har flere end 130.000 danske elever, studerende, medarbejdere og undervisere rejst ud i Europa for at dygtiggøre sig med Erasmus+. I alt har ni millioner unge europæere benyttet sig af programmet, der går ud på at styrke læring på tværs af europæiske landegrænser.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Tyrkiet og Makedonien. I 2018 er der afsat mere end 30 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

europass_erasmus EuropassErasmus+ fylder 30 år