Toggle navigation

Ansøgning til internationale aktiviteter - erhvervsuddannelser

Som elev på EUX business kan du her tilmelde dig de internationale aktiviteter.

Vælg internationale forløb
*
Indtast dine oplysninger
*
*
*
*
*
Besvar nedenstående spørgsmål
Skriv gerne spørgsmålene ind i Word først og kopier det derefter ind i formularen under de enkelte overskrifter.
* (skriv minimum 1200 tegn)
* (skriv minimum 800 tegn)
* (skriv minimum 500 tegn)
* (skriv minimum 500 tegn)
*
Vær opmærksom på at vi undervejs i screeningprocessen spørger din kontaktlærer, sproglærere og studievejleder om deres holdning til din deltagelse.
Kopi af gyldigt pas
* Sammen med ansøgningen skal du vedhæfte en kopi af dit pas