Digital Handel B2B


Digital handel B2B er et nyt speciale inden for handelsuddannelsen og er målrettet virksomheder, der arbejder digitalt med salg af produkter og/eller serviceydelser, kundekontakt og kundesupport til og med andre virksomheder, digital markedsføring, digitale strategier m.m. 

I specialet fokuseres der, med afsæt i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi samt fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af digital handel fra kundens behov opstår til varelevering og betaling.

Skoleopholdene i hovedforløbet

I skoleopholdene er 5 af fagene obligatoriske svarende til 5 ugers skoleforløb, mens 2 - 6 uger er valgfag (1 - 5 valgfag for voksne over 25 år). Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold.

De obligatoriske fag

De 5 obligatoriske fag er:

 • Digital salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Digital markedsføring 1
 • Dataanalyse

Valgfag

Der kan vælges mellem nedenstående valgfag: 
 • Omnichannel
 • Digital markedsføring 2
 • Digital salgsoptimering
 • Logistik
 • Skriftlig formidling
 • Købmandskab
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Præsentation og formidling
 • E-Procurement
 • Mundtlig fremstilling
 • Teamwork og arbejdsplanlægning
Torben Jensen Uddannelsesleder
91333318
91333318
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk