Handelsgymnasium
3-årig gymnasial uddannelse
(HHX)
EUD Business
Erhvervsuddannelse
- Den hurtige vej til erhvervslivet
EUX Business
Erhvervsuddannelse
- Med gymnasiale fag
Center for Karriere og uddannelse
Kurser og efteruddannelse
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk