Den Landsdækkende og Regionale positivliste – kurser for ledige

Som ledig har du en række forskellige muligheder for at få bevilget og betalt et kursus-/uddannelsesforløb af din A-kasse eller Jobcenter.

Dine muligheder afhænger blandt andet af din uddannelsesbaggrund, og så skal kurserne fremgå på én af de to positivlister:

  • Den landsdækkende positivliste
  • Den regionale positivliste

Listernes formål er at styrke dine kompetencer inden for jobområder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Du har også mulighed for at deltage i kurser gennem aktivering via en jobplan. Det er dit jobcenter der afgør, om det er muligt.

Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse (op til 30 kursusdage) har du mulighed for at tage et kursus fra den landsdækkende positivliste. Det er din A-kasse, der skal godkende forløbet.

Uddannelserne henvender sig til ufaglærte og faglærte ledige, samt faglærte ledige med en kort videregående uddannelse. Kurserne målretter sig mod brancher og erhvervsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller hvor der forventes jobåbninger inden for nærmeste fremtid.

Kursuslisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeret med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle kurser på positivlisten er indplaceret i en række erhvervsgrupper. Når du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du vælge et kursus/sammensætte dit eget kursusforløb inden for den samme erhvervsgruppe. Det er ikke muligt at vælge kurser på tværs af flere erhvervsgrupper.

Vi har udarbejdet en liste over godkendte kurser. Flere af kurserne er sammensat, så du kan udnytte dine 30 kursusdage bedst muligt. Har du dage tilbage hjælper vi gerne med at finde relevante kurser inden for den aktuelle erhvervsgruppe.

Kurser på den regionale positivliste

Ud over den landsdækkende positivliste findes der også en række regionale lister, der indeholder 6 ugers kurser og kortere uddannelser, der kan variere fra region til region. Den regionale positivliste er udarbejdet, da jobefterspørgslen kan være forskellig i regionerne, og via denne liste er det muligt at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Det er Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR i Nordjylland, der har godkendt de kurser/uddannelser, som findes her i regionen. Har du et højere uddannelsesniveau eller er du ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du mulighed for at deltage i kurser på den regionale positivliste, hvis du er medlem af en A-kasse. Det er dit Jobcenter, der skal godkende dit kursus/kursusforløb. 

Aktuelle kurser og uddannelser
Akademisk arbejde
Hotel, restauration, køkken og kantine
It og teleteknik
Ledelse
Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning
Salg, indkøb og markedsføring
Sundhed, omsorg og personlig pleje
Kontor, administration, regnskab og finans
Få råd og vejledning
Camilla Bach
Kursussekretær
91333302 cab@ah.dk Visitkort
Janne Lund Østergaard
Kursussekretær
27886014 jlb@ah.dk Visitkort
Find din afdeling