Virksomhedsøkonomi – enkeltfag og fjernundervisning

Vil du have indblik i virksomheders adfærd og økonomiske beslutninger – så tag et enkeltfag i virksomhedsøkonomi.

Om faget virksomhedsøkonomi

I faget Virksomhedsøkonomi er omdrejningspunktet arbejdet med og forståelsen af en virksomheds økonomiske discipliner, overvejelser og dispositioner med fokus på det gode købmandsskab og forretningsforståelsen. Faget indeholder typiske erhvervsøkonomiske begreber, funktioner og opgaver, der indgår i virksomhedens etablering og drift. Faget beskæftiger sig med erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Her kigger vi nærmere på økonomiske modeller og på planer, budgetter og regnskaber i virksomheder. Derudover ser vi også nærmere på de forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi.

Digitale teknologier inddrages som et motiverende redskab og indgår som en integreret del af undervisningen. Teknologierne inddrages, så de understøtter fagets kernestof, specielt regneark (Excel).

Undervisningens indhold

  • Virksomhed og samfund
  • Virksomhedens strategi
  • Økonomisk analyse og beslutninger ift. virksomheden
  • Plan og budgetplanlægning i virksomheden
Aktuelle forløb