Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Revision

Kontoruddannelsen inden for revision er for dig, der brænder for kundekontakt, formidling, service, bogføring og regnskaber. Uddannelsen er målrettet mod offentlige og private virksomheder, der udfører revisionsopgaver.
ah2018_1182(2)

Som elev lærer du at anvende revisionsprotokoller og revisionslovgivning, hvor der er fokus på både service og kontrolfunktioner. I praksis kommer du til at arbejde med de administrative opgaver ved afregning til det offentlige af fx moms, skat, told og afgifter og medvirke ved kundernes budgetprocedure herunder budgetlægning og opfølgning. Du vil møde konteringsopgaver, registrering- og afstemningsopgaver, og du vil lære mere om:

 • Revision
 • Eksternt regnskab
 • Debitor- og kreditorbogholderi
 • Budget
 • Afregning til det offentlige samt
 • Afstemning

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Revision - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 5
Valgfrie 2,2-5
Fagprøve 1
Uger i alt 8,2-11
Revision - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 5
Valgfrie 1-4
Fagprøve 1
Fag i alt 7-10

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Virksomhedsdrift
 • Grundlæggende skatteret
 • Eksternt regnskab
 • Revision (2 uger)

Valgfrie specialefag

 • Udvidet Skat, moms og afgifter (5 dage)
 • Udvidet regnskab (6 dage)
 • Likviditetsstyring (5 dage)
 • Avanceret regneark (5 dage)
 • Budgettering (5 dage)
 • Løn og lovgivning (5 dage)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (5 dage)
 • Projektledelse (mulighed for 10 ECTS-point med akademieksamen)
 • M.fl.

Under din skoleperiode skal du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke valgfrie specialefag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse. 

Din sidste skoleperiode er afsat til fagprøven, hvor du skal vise din viden, færdigheder og kompetencer inden for dit felt.

Erhvervsrettet påbygningsfag på Aalborg Handelsskole

 • Studietur til Bruxelles, EU og internationalisering (1 uge)

I samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Læs mere om uddannelsen på FSR´s hjemmeside

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for revision, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Karrieremuligheder

Med en revisoruddannelse og eventuelt en HD, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende. Du kan også læse videre til fx Cand. Merc. AUD.