Detailuddannelser

Der sker altid noget i detailhandelen. Nye produkter. Nye krav fra forbrugerne. Nye teknologier. Nye vaner. Nye trends. En karriere i denne verden betyder derfor masser af afveksling, kontakt til mange mennesker og daglige udfordringer.
Du kommer fx til at arbejde med butikkens målgruppe, kundegrundlag og konkurrenter, personligt salg, konceptstyring samt indkøb og budgetlægning. Og har du store ambitioner, kan du også bruge uddannelsen til at blive selvstændig eller butikschef for egen afdeling.

Inden for detailuddannelserne kan du specialisere dig inden for:

Tag et specialistspor inden for detail

Som navnet antyder, så er specialistsporet en specialisering i et konkret emne, hvor du kan målrette din detailuddannelse og begynde en karrierevej allerede under hovedforløbet. Afslutter du specialistsporet med eksamen, så er du samtidig godt i gang med en Akademiuddannelse – f.eks. AU i Retail.

Specialistsporet består af valgfrie specialefag, som du kan vælge efter aftale med din arbejdsgiver. Sporet kan enten gennemføres som en del af den normale praktikaftale i form af 3 ugers ekstra skolegang samt en eksamen. Sammen med din arbejdsgiver kan du også vælge at forlænge praktikaftalen med den tid, som specialistsporet varer (normalt 3 uger) ved en såkaldt erhvervsrettet påbygning.

Der udbydes pt. specialistspor inden for:

  • Butiksdrift
  • Koncept og marketing
  • Salgsoptimering
  • Produkt og sortiment

    Bliv optaget på en detailuddannelse

    Du kan blive optaget på hovedforløbets detailuddannelser, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

    Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Du skal dog være opmærksom på, at de enkelte detailuddannelser også indeholder krav ift., hvilke fag du skal have bestået inden optagelse. Læs mere om adgangskravene under de enkelte detailuddannelser.