Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Offentlig administration

Er du interesseret i kommunikation, markedsføring, økonomi og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor i det offentlige? Så er kontoruddannelsen indenfor offentlig administration noget for dig. Uddannelsen er målrettet mod alle typer af offentlige virksomheder – kommuner, regioner, sygehuse, uddannelsessteder, ministerier osv.
iStock_000007384989Medium(2)

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.

Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere.

Eleven lærer, hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver.

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Offentlig administration - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 9
Valgfrie 5
Fagprøve 1
Uger i alt 15
Offentlig administration - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 9
Valgfrie 3
Fagprøve 1
Uger i alt 13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Særlig fagpakke på Aalborg Handelsskole

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med alle større offentlige virksomheder valgt følgende valgfag:

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Projektkoordination
 • EU og internationalisering (studietur til Bruxelles)

Elever under 25 år på ny uddannelsesordning

Alle skal vælge mindst et ekstra valgfrit specialefag á 1 uges varighed.

Valgfrie specialefag på Aalborg Handelsskole

 • Kommunikation i praksis (1 uge), Ekspertniveau*
 • Projektledelse (1 uge), Ekspertniveau*
 • HR og personaleadministration (1 uge)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (1 uge)

* Ekspertfagene udbydes med mulighed for at opnå 10 ECTS-point med akademieksamen. Eksamen er frivillig.

Erhvervsrettet påbygningsfag

 • Avanceret regneark (5 dage)
 • Debitor-, kreditor- og lagerstyring (1 uge)
 • Løn og lovgivning (1 uge)
 • Likviditetsstyring (5 dage)
 • Forretningsengelsk (1 uge)

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for revision, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Jobmuligheder

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en administrationsuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende.