Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Økonomi

Har du interesse for økonomi, løn, bogholderi etc., og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor? Så er kontoruddannelsen inden for økonomi noget for dig.
iStock_000007384989Medium(4)

Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de større og i de mindre virksomheder. Og der er mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion.

Specialet giver mulighed for en række forskellige elev- og jobprofiler:

 • Økonomistyring og budget
 • Controlling, kvalitetssikring og optimering
 • Debitor-, kreditor-, finansbogholderi
 • Lønningsbogholderi eller
 • Skat, moms og afgifter

Der er fokus på økonomifunktionen som et serviceorgan såvel internt som eksternt.

Du lærer at udføre arbejdet under anvendelse af gældende retlige regler, standarder mv. og i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Økonomi - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 5
Valgfrie 3-5
Fagprøve 1
Uger i alt 9-11
Økonomi - Voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 5
Valgfrie 2-4
Fagprøve 1
Uger i alt 8-10

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Bogføring og registrering
 • Moms og afgifter
 • Budgettering
 • Økonomistyring 1
 • Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder

Valgfrie specialefag

 • Avanceret regneark (1 uge)
 • Likviditetsstyring
 • Ekstern vurdering (1 uge)
 • Udvidet moms og afgifter og skattemæssige afskrivninger (1 uge)
 • Løn og lovgivning (1 uge)
 • Debitor-, kreditor- og lagerstyring (1 uge)
 • Udvidet skriftlig kommunikation (1 uge)
 • Kvalitet og service (1 uge)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (1 uge)
 • International handel (1 uge)
 • Struktur i administrative problemstillinger I, ”Den gode fagprøve” (1 uge)
 • Projektledelse (mulighed for 10 ECTS-point med akademieksamen)
 • Forretningstysk (e-learning)
 • Forretningsengelsk (e-learning)
 • Salg og markedsføring (e-learning)

Erhvervsrettet påbygningsfag på Aalborg Handelsskole

 • HR og personaleadministration (1 uge)
 • Studietur til Bruxelles, EU og internationalisering (1 uge)
 • Service og international kulturforståelse (e-learning)

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for administration, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Jobmuligheder

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en økonomiuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig, regnskabsleder, bogholder eller lignende.