Toggle navigation
Turisme-1920x315_(1)

Værdibaseret turisme

Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen kan deltageren rådgive kunder, der har en holdning til interne forhold på destinationen. På uddannelsen arbejdes der med at finde oplysninger om specielle forhold, som har betydning for kundens valg af destination.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Sæt fokus på gæsternes ønsker og behov

Lær at vejlede gæster med stærke værdisæt. Flere og flere gæster i turist- og oplevelseserhvervet har stærke holdninger til fx økologi eller klimaet.

Bæredygtighed i turismeerhverv har fået mere og mere opmærksomhed de seneste år, fordi forbrugerne og den generelle udvikling går i retning af en større bevidsthed og ansvarlighed med hensyn til forbrug, miljø, klima, og hensyn til etiske overvejelser om menneskerettigheder, osv. Derfor er det afgørende i fremtiden, at turistbranchen kan imødekomme denne efterspørgsel.

Kursets indhold

  • en introduktion til bæredygtig og indsigt i, hvordan virksomhedens værdigrundlag kan tænkes ind i udviklingen af turismeproduktet
  • praktiske redskaber, så du på en sikker og professionel måde kan rådgive og vejlede holdningsbestemte kunder i forbindelse med deres valg af rejser, produkter og oplevelser
  • værktøjer til at finde relevant og valide informationer, der har betydning for kunden
  • kommunikationsværktøjer, så du bliver i stand til at rådgive om forhold som fx politik, natur og miljø, forurening og børnearbejde på en sikker og troværdig måde
  • redskaber til storytelling og formidling, så du får præsenteret virksomhedens indsatser.
Info om fag
46499 - Værdibaseret turisme

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og frontpersonale, der informerer og rådgiver kunder om rejsemål på det globale marked.

Beskrivelse: Deltageren kan rådgive og vejlede holdningsbestemte kunder i forbindelse med deres valg af rejseprodukter. Deltageren kan finde oplysninger som kan afdække særlige forhold, der har betydning for kundens valg af destination.
Deltageren kan vejlede kunder i forhold til destinationernes interne forhold fx politik, natur og miljø, forurening og børnearbejde.

Fagnummer: 46499 Værdibaseret turisme Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 716,35