Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Hold
11-09-2019
Daghold
Varighed:
9 dage
30-10-2019
Daghold
Varighed:
9 dage

Lær om projektledelse og projektstyring

Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig.

Det overordnede formål med kurset er, at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.

Kursets indhold

Kurset er opbygget af fire moduler: 

 • Modul 1: Projektopstart
 • Modul 2: Projektledelse
 • Modul 3: Konflikthåndtering
 • Modul 4: Forandringsledelse

På modulerne kommer du igennem emner som:

 • Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det?
 • Projektlederrollen fra start til slut
 • Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?
 • Projektlederens værktøjer
 • Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse?
 • Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, ressourceoversigt, tidsplan med milepæle
 • Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?
 • Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring?

Antal kursusdage

9 dage.

Forudsætninger

Ingen.

Pris
AMU: DKK 1.674,00
Uden for målgruppe: DKK 4.947,15
Tilmeld dig vores kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Fagnummer: 43572 Ledelse af forandringsprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fagnummer: 40593 Lederens projektplanlægning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau.

Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.

Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier.

Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau.

Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.

Fagnummer: 40594 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau.
Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.

Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.

Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

Find din afdeling