Toggle navigation
Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplér din HF uden overbygning eller EUX 1.del.

Historie (SOF-fag)

Tag Historie som supplerende overbygningsforløb (SOF)

Har du afsluttet EUX 1. del eller har du en HF uden overbygning, og skal du bruge Historie for at komme ind på et bestemt studie? På Aalborg Handelsskole kan du tage faget Historie som supplerende overbygningsforløb – SOF.
I faget historie lærer du at forstå og udvikle kompetencer til at analysere vores fælles fortid og nutid. Derfor kommer du selvfølgelig til at læse om fortiden, men fagets vigtigste formål er at træne dig i at forstå, analysere og bruge historien som et redskab.
 
Af emner kommer vi bl.a. ind på:
  • forstå historiske forhold – herunder hvordan og hvorfor forskellige mennesker lever og har levet under forskellige vilkår, 
  • analysere historiske kilder ved hjælp af historiefaglig metode og begreber
  • opstille og besvare gode, relevante problemstillinger til historisk materiale
  • vurdere sammenhængen mellem vores egen samtid og fortiden – f.eks. hvordan historiske begivenheder har påvirket vores egen samtid og hvorfor nutiden anskuer fortiden på bestemte måder.
Du kommer til at arbejde med historiske emner, der strækker sig i både tid og sted. Derfor kommer du til at arbejde med både dansk historie, europæisk historie og verdenshistorie i forskellige historiske perioder.
Få råd og vejledning om GSK
Studievejledere - online forløb
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder