Toggle navigation

Historie A - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Historie A - enkeltfag
GSK fag
Om forløbet

Historie A - enkeltfag

I faget historie på A-niveau opnår du viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, lige som du får indsigt i egen kulturel baggrund og andre kulturer.
Du lærer at indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden samt at forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

Du får fx undervisning inden for følgende emner:

  • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
  • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
  • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
  • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
  • politiske og sociale revolutioner
  • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
  • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede globalisering

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 125 timer løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at tilegne dig stoffet.

Forudsætninger

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have færdigheder svarende til historie på B-niveau.