Offentlig administration


Er du interesseret i kommunikation, markedsføring, økonomi og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor i det offentlige? Så er kontorud­dannelsen indenfor offentlig administration noget for dig. Uddan­nelsen er målrettet mod alle typer af offentlige virksomheder – kommuner, regioner, sygehuse, uddannelsessteder, ministerier osv. Med specialet offentlig administra­tion kommer du til at håndtere opgaver inden for bl.a. kommunikation, lovgivning, politik, organisation og IT.

I løbet af din skoleperiode får du en række administrative fag som fx planlægning, administration, sagsbehandling og forvaltning. Herud­over undervises du også i bl.a. IT, webkommunikation og grafisk præ­sentation. Endvidere får du et indblik i internationale virksomhedsfor­hold.

Efter endt uddannelse kan du bl.a. blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende. Du har også mulighed for at videreuddanne dig inden for økonomi, kommunikation og formidling.

Adgangskrav

Kontoruddannelsen skal gennemføres med EUX Business eller tilsvarende. For at kunne begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således: 
  1. Praktikuddannelse 
  2. Skoleperiode - 4 uger 
  3. Praktikuddannelse 
  4. Skoleperiode - 4 uger 
  5. Praktikuddannelse 
  6. Skoleperiode - 5 uger 
  7. Praktikuddannelse 
  8. Skoleperiode - 2 uger 
  9. Praktikuddannelse
De 15 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du både kommer til at arbej­de i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjemmefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Brugen af IT er en integreret del af undervisningen.

Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk