Toggle navigation

Eventuddannelser med læreplads

_A7A1421
Oplevelsesområdet er i disse år i kraftig vækst, hvor udviklingen og gennemførelsen af oplevelser og events går i mange forskellige retninger. Der kan bl.a. være jobmuligheder inden for brancher som PR- og turistbureauer, storcentre, større sportsklubber, feriecentre, kommuner m.m.

Målet med en uddannelse inden for event er, at du kan deltage i kreativ idéudvikling og planlægning samt gennemførelse og evaluering af oplevelser/events. Drømmer du derfor om at planlægge events og give andre nogle fede oplevelser? Så vil en uddannelse inden for dette område være lige dig. 

Uddannelsen som eventkoordinator giver en grundlæggende viden om at planlægge og koordinere oplevelser. Du får desuden viden om god kundekontakt, godt værtsskab, og hvordan du laver budgetter, bookingaftaler og kontrakter.

1 speciale inden for event

Inden for eventbranchen udbydes et speciale:

Din vej til eventbranchen

Der er forskellige måder at få en karriere inden for event-verdenen. Typisk begynder din uddannelsesvej med en event-uddannelse via EUD eller EUX. Hvis du har en anden ungdomsuddannelse, har du stadig mulighed for at forfølge en karriere inden for event-branchen. Dit forløb vil her variere afhængig af din alder og tidligere uddannelse.
Både EUD Business og EUX Gymnasiet er direkte veje til en eventuddannelse. Begge uddannelser afsluttes med 2 års læretid i en virksomhed. Du finder flere informationer om begge uddannelser her:

Via disse uddannelser får du hurtigt et indblik i eventbranchen, og du lærer nogle af de mange fagtermer at kende.
Har du allerede afsluttet en anden ungdomsuddannelse, kan du stadig tage en eventuddannelse. Her vil dit forløb afhænge af, hvilken ungdomsuddannelse du har taget:

 • Handelsgymnasiet (HHX) – du kan søge læreplads inden for event direkte efter afsluttet HHX-uddannelse
 • student fra stx, htx eller hf – du skal følge et 5 ugers EUS-forløb. Herefter kan du søge læreplads inden for event
 • Erhvervsuddannelse – Her skal du begynde på EUD eller EUX. Du vil evt. kunne få merit for fag, du allerede har gennemført.
Er du over 25 år skal du følge en EUV - ErhvervsUddannelse for Voksne. Når du er over 25 år, vil dit uddannelsesforløb typisk være kortere. Forløbet begynder altid med en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale. 

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kompetencer, som du har erhvervet gennem arbejde, uddannelse og andre erfaringer. Formålet med en realkompetencevurdering er at fastlægge, om du har de nødvendige kompetencer til at få afkortet dit skoleforløb.
For at begynde din læretid i en virksomhed, skal du indgå en uddannelsesaftale med virksomheden. Du skal selv finde en læreplads, men vores virksomhedskonsulenter kan guide dig hele vejen igennem processen. De kan hjælpe dig med at få kontakt til virksomheder og hjælpe dig med praktiske opgaver, fx udfyldning af uddannelsesaftalen.

Eventuddannelsens speciale

Eventkoordinator

Uddannelsen til Eventkoordinator er målrettet virksomheder i oplevelses-, sport...

LÆS MERE

FAQ om eventuddannelserne

Som eventkoordinator er du ansvarlig for planlægning og koordinering af events. Du skal bl.a. kommunikere med kunder ift. at identificere deres behov og krav til et event. Dernæst skal du kunne vælge en passende placering og planlægge event-logistikken. Endelig skal du kunne forhandle med leverandører, og generelt sikre, at eventet afholdes inden for det fastsatte budget og tidsplan.

Eventkoordinatoren har også ansvaret for at sørge for, at alt går glat på dagen for eventet. Derfor vil du typisk have et tæt samarbejde med teknisk personale for at sikre, at teknisk udstyr fungerer korrekt. Du vil også skulle koordinere catering og andre forsyninger, håndtere eventuelle problemer eller forsinkelser, og generelt sikre, at deltagerne har en positiv oplevelse af eventet.

Som eventkoordinator skal du være opmærksom på detaljer, have stærke organisatoriske færdigheder, gode kommunikationsevner og evnen til at arbejde i et stressende og hektisk miljø. Eventkoordinatorer arbejder typisk for eventbureauer, kommunikationsbureauer eller større virksomheder, der arrangerer events internt.
Vi udbyder flere online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for eventbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUD - Grundforløb 2: for dig, der gerne vil hurtigt i gang med din læreplads
 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Lyder en eventuddannelse som noget for dig? For at blive eventelev skal du have afsluttet én af nedenstående uddannelser og samtidig underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 12.000 – 15.000 kr. pr. måned.
Der er mange forskellige jobmuligheder med en eventuddannelse. Nogle af de mest almindelige jobtitler er:

 • eventkoordinator
 • projektleder
 • eventplanlægger
 • marketingkoordinator
 • sponsor- og fundraisingansvarlig
 • eventproducent 
 • kommunikationsmedarbejder inden for events

Arbejdsopgaverne kan variere afhængigt af jobbet og arbejdspladsen. De kan fx omfatte alt fra at planlægge og koordinere events og konferencer til at oprette og opretholde relationer med samarbejdspartnere og sponsorer, markedsføre events og oprette indhold til sociale medier, udvikle fundraisingstrategier og sikre, at events afvikles effektivt og i henhold til budgettet.

Jobmulighederne inden for eventbranchen er brede og kan omfatte alt fra små lokale events til store internationale arrangementer, og kan finde sted inden for virksomheder, offentlige institutioner, kommunikationsbureauer og eventbureauer.
Spørgsmål? Kontakt os
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder