Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Grundlæggende lederuddannelse

Garantikursus
6 ugers jobrettet

Hold

10-06-2024
Grundlæggende lederuddannelse (over flere måneder)
13 dage Daghold Garantikursus
12-08-2024
Grundlæggende lederuddannelse (over flere måneder)
13 dage Daghold
19-08-2024
Grundlæggende lederuddannelse (turbo)
13 dage Daghold
16-09-2024
Grundlæggende lederuddannelse (over flere måneder)
13 dage Daghold
30-09-2024
Grundlæggende lederuddannelse (turbo)
13 dage Daghold
11-11-2024
Grundlæggende lederuddannelse (turbo)
13 dage Daghold
08-01-2025
Grundlæggende lederuddannelse, Sandmosen
13 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle

Om forløbet

Grundlæggende lederuddannelse på 13 dage

Fleksibel og praksisrettet lederuddannelse

Med Den Grundlæggende Lederuddannelse får du en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver dig et stærkt fundament at stå på som leder.

Der er fokus på din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, og uddannelsens forskellige moduler er nøje udvalgt, så du får en bred og solid værktøjskasse, som dækker dine vigtigste opgaver som leder.

Kursets indhold

Det overordnede formål er, at du bliver godt klædt på til at håndtere de opgaver, du som leder står overfor.

Du lærer bl.a. om forskellige ledelsesstile og bliver bevidst om din kommunikation i forskellige situationer. Du får indsigt i, hvordan du understøtter og udvikler dine medarbejdere og dit team, så der opnås høj motivation og trivsel, og du får viden om, hvordan du som leder kan forebygge og håndtere konflikter. Du får redskaber til effektiv uddelegering og prioritering af dine arbejdsopgaver, og du lærer at planlægge og lede effektive møder.

Kurset består af fem moduler med fokus på forskellige emner.

Modulerne kan med fordel tages som en sammenhængende uddannelse. Du kan dog også vælge at tage et eller flere moduler som selvstændige kurser.

Modul 1: Ledelse og det personlige lederskab

Få indsigt i dig selv som leder

 • Introduktion til uddannelsesforløbet
 • Fokus på dig selv som leder
 • Kendskab til din egen ledelsesstil
 • Viden om lederrollen i forskellige kontekster
 • Indsigt i planlægning, prioritering og delegering af opgaver

Modul 2: Kommunikation og mødeledelse som ledelsesværktøjer

Lær at lytte, spørge, præsentere et budskab og afholde møder

 • Kommunikationens betydning i lederrollen
 • God kommunikation, både fysisk og digitalt
 • Konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere
 • Planlægning, afholdelse og ledelse af fysiske og digitale møder

Modul 3: Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Lær at håndtere konflikter og svære samtaler

 • Indsigt i hvordan konflikter opstår og udvikler sig
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Redskaber til at håndtere vanskelige samtaler

Modul 4: Situationsbestemt ledelse

Kunsten at skabe motiverede medarbejdere

 • Motivation og trivsel og samtidig øget effektivitet og produktivitet
 • Redskaber til at skabe handlinger og resultater
 • Udvikling af dine medarbejderes kompetencer
 • Delegering af ansvar og opgaver

Modul 5: Forandringsledelse

Sådan leder du vellykkede forandringer

 • Redskaber til at gennemføre forandringsprocesser – f.eks. i forbindelse med digital og bæredygtig omstilling
 • Fastholdelse af medarbejdernes motivation, trivsel og effektivitet i forandringsprocesser
 • Bevidsthed om din egen ledelsesrolle i forandringsprocesser
 • Sikring af det gode arbejdsmiljø under forandringsprocesser

På dette sidste modul samler du op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for, hvordan du fastholder og anvender det, du har lært, i din hverdag.

Forudsætninger

Ingen

Uddannelsen er både for dig, der er nyudnævnt leder eller er erfaren leder, som gerne vil have et udviklingsforløb, der styrker dine ledelseskompetencer og udfordrer dig med relevante og praksisnære problemstillinger.

Antal kursusdage

13 dage.

Uddannelsen varer 13 dage fordelt på fire til seks måneder. Den består af fem moduler af to til tre dages varighed. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan vælge at arbejde videre med i jobbet.

DISC profilanalyse - valgfrit tilbud

Du har i forbindelse med kursusforløbet mulighed for at få foretaget en DISC Profilanalyse. Profilanalysen koster normalt 2.000 kr. + moms (inkl. Personlig tilbagemelding), men fås til specialpris 1.500 kr. + moms, når den tages i forbindelse med Den Grundlæggende Lederuddannelse.

Grundlæggende lederuddannelse - AMU kursus

Andre kiggede også på

Info om fag
49734 - Forandringsledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.
Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.
Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Fagnummer: 49734 Forandringsledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85
49729 - Kommunikation som ledelsesværktøj

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle.

Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum.

Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Fagnummer: 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49728 - Ledelse og det personlige lederskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (fx ved hjælp af virtuelle værktøjer).

Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbærer i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse.

Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

Fagnummer: 49728 Ledelse og det personlige lederskab Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85
49732 - Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.
Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt.
Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Fagnummer: 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49730 - Mødeledelse

Målgruppe: Kursset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.
Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

Fagnummer: 49730 Mødeledelse Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95
49733 - Situationsbestemt ledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten.
Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar.
Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Fagnummer: 49733 Situationsbestemt ledelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90