Toggle navigation
Erhvervsuddannelser-1920x315

Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år (EUV)

Få vejledning

Løbende optag
Vejledning / tilmelding til EUV - Erhvervsuddannelse for voksne
Kom i gang med EUV
Erhvervsuddannelse for Voksne er målrettet dig, der er fyldt 25 år, og som ønsker at blive faglært. De kvalifikationer og den erfaring du allerede har tilegnet dig, kan du få vurderet.

EUV-uddannelse for voksne

Er du fyldt 25 år findes der et særligt tilrettelagt forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Her kan du uddanne dig inden for brancherne:
Uddannelsens sammensætning, længde og indhold afhænger af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer. Typisk vil forløbet dog være kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Adgangskrav

For at blive optaget på EUV skal du opfylde følgende adgangskrav:
 • Du skal være 25 år eller derover.
 • Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
 • Du skal have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit, med mindre du har en uddannelsesaftale (læreplads) eller har 2 års relevant erhvervserfaring og derfor starter direkte på skoleundervisningen i hovedforløbet.
På EUV har du mulighed for at vælge mellem to forskellige erhvervsuddannelser:
 • EUD Business – den hurtige vej til et job inden for butik eller handel. Læs mere om EUD Business.
 • EUX – den erhvervsfaglige studentereksamen, hvor du får fag på højere niveauer. Denne uddannelse åbner op for job inden for kontor, handel eller butik. Læs mere om EUX.
Vælger du EUD Business skal du have et grundforløb efterfulgt af et hovedforløb, hvor du er elev i 2 år i en virksomhed. Grundforløbet varer her op til et ½ år afhængig af din realkompetencevurdering.

Ønsker du EUX skal du have et grundforløb og studieforløb efterfulgt af et hovedforløb på 2 år. Her vil den indledende skoleperiode vare op til 1½ år afhængig af tidligere uddannelse og erfaring.
Forløbet starter med en realkompetencevurdering (RKV), hvor din baggrund bliver vurderet og hvor uddannelsen bliver tilpasset dig. Ud over din alder vil vi især se på følgende tre punkter:
 • Har du erhvervserfaring?
 • Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
 • Har du uddannelse – ud over grundskolen?
I bekendtgørelserne for hver enkelt erhvervsuddannelse beskrives det, hvilke forudgående uddannelser, AMU-kurser og erhvervserfaring du kan få godskrevet. Selv om du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en EUV, hvis du er fyldt 25 år.
 1. Kontakt skolen
 2. Det aftales, hvilken dokumentation, du skal finde frem
 3. Dokumentationen fremsendes via sikker post
Herefter sker følgende
 1. Skolen foretager en realkompetencevurdering på baggrund af dokumentationen og evt. yderligere opklarende spørgsmål, dokumentation eller afprøvning
 2. Skolen udarbejder en uddannelsesplan (EUV-plan), der viser, hvilke uddannelseselementer, du mangler at gennemføre
 3. Uddannelsesplanen anslår tidsforbruget til undervisningen og angiver længden af en eventuel læretid
 4. Som supplement til uddannelsesplanen udarbejdes en følgeskrivelse med begrundelse for godskrivning og vejledning i, hvorledes planen kan igangsættes
 5. Plan og følgeskrivelse sendes til dig
EUV-planen kan udarbejdes både for beskæftigede og for ledige. Er du ledig, er det bedst, at du først aftaler det med dit jobcenter.
Du er altid velkommen til at bede om en vejledningssamtale.
 
EUV