Adgangskrav og optagelse på EUX Business

Sådan tilmelder du dig EUX Business. Læs mere om hvordan du tilmelder dig EUX og bliv klogere på adgangskravene. Bemærk at der gælder forskellige adgangskrav afhængig af din alder og uddannelsesbaggrund.

Sådan søger du ind på EUX Business

For at blive optaget på EUX Business skal du ansøge via www.optagelse.dk.

Når du søger optagelse til EUX Business skal du vedlægge din studievalgsportfolie ifm. tilmeldingen. Er det mere end 2 år siden du afsluttede grundskolen, skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage grundforløbets 1. del, men kan starte direkte i grundforløbets 2. del.

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Nedenfor kan du læse mere om adgangskravene for at søge ind på EUX Business.

Adgangskrav til GF1 – direkte fra 9./10. klasse

Du kan søge ind på GF1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste to år. For at blive optaget på EUX Business skal du:
  • være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.
eller
  • du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed ift. elevplads.
Du kan ikke søge ind på Grundforløb 1 (GF1), hvis du tidligere har påbegyndt et grundforløb 1 (fx på en anden skole) eller hvis du har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse. 

Adgangskrav til GF2 – under 25 år

Er du under 25 år, og er det samtidig mere end to år siden, at du afsluttede grundskolen, så skal du som udgangspunkt begynde din EUX Business på Grundforløb 2.

For at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUX Business skal du:
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun ansøgere, der har afsluttet folkeskolen i 2018 eller senere),
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
  • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) (kun skriftlig, hvis du har afsluttet folkeskolen før 2018) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve
  • gennemføre en samtale på Aalborg Handelsskole. 
Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart.

Særlige krav til bestemte fag 
Hvis du søger direkte ind på EUX Business på GF2 skal du være opmærksom på, at der gælder særlige krav for at kunne blive optaget. Dansk C, engelsk C og samfundsfag C er alle obligatoriske fag på grundforløbets 1. del, og du skal derfor have bestået disse fag inden du kan begynde på GF2.

Fagene har du mulighed for at tage som et samlet EUX suppleringsforløb over 20 uger, som tilmed er SU-berettiget.

Læs mere om EUX suppleringsforløbet >>
Mangler du et enkelt fag, kan du tage det i vores Åbent Læringscenter eller som fjernundervisning.

Læs mere om vores enkeltfag >> 

Adgangskrav for EUV – over 25 år

Du tilhører målgruppen over 25, hvis du er over 25 år. I dette tilfælde vil der blive lavet et særligt forløb for dig. Forløbet kaldes ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV), og er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen.

Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din skole- og praktikdel på kortere tid.

For at blive optaget som EUV-elev skal du være over 25 år og:
  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)
Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat eller opfylder du ikke adgangskravene til EUX Business, har du mulighed for at komme ind via en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale på skolen.

Optagelsesprøven består af en prøve i både dansk og matematik. Der er tale om praktiske opgaver på et niveau svarende til 9. klasse med vægt på det, du skal bruge på en erhvervsuddannelse. Begge prøver er 2 timers skriftlige prøver, hvor du må medbringe hjælpemidler.

Når du har været til optagelsesprøve, vil din prøve blive rettet af en ekstern censor. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale med én af vejlederne på Aalborg Handelsskole. Til samtalen vil der blive taget stilling til din optagelse på den uddannelse, du har søgt. Det er dels resultatet fra optagelsesprøven, der indgår i vurderingen, dels en snak med dig om dit uddannelsesønske, din mødestabilitet osv.
 

EUX suppleringsforløb på 20 uger

Søger du ind på GF2, men mangler du ét eller flere C-fag? Se mulighederne med EUX suppleringsforløb.

EUX suppleringsforløb >
Studievejledere - EUD og EUX
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Mette Mettea Nielsen
Studieadministrativ medarbejder