Toggle navigation
Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplér din HF uden overbygning eller EUX 1.del.

Virksomhedsøkonomi (SOF-fag)

Tag Virksomhedsøkonomi som supplerende overbygningsforløb

Har du brug for faget Virksomhedsøkonomi for at søge ind på en videregående uddannelse? Og har du afsluttet en HF-eksamen uden overbygning eller EUX 1.del? Så kan du følge faget via supplerende overbygningsforløb.
ah2018_918
I Virksomhedsøkonomi lærer du bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed. Du lærer samtidig om virksomheders beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Undervisningen vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende emner:
  • Virksomheden og dens økonomi
  • Økonomiske modeller
  • Rapportering – udarbejdelse og præsentation af årsregnskab
  • Virksomhedsanalyse – fx virksomhedens CSR indsats

Om undervisningen

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag. I undervisningen vil du bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemstillinger samt forskellige virkelighedsnære cases.

Virksomhedens omverden ændrer sig over tid, og derfor ændrer fagets indhold sig også. I virksomhedsøkonomi bliver der derfor løbende udviklet nye teorier og modeller for, hvordan virksomheder bør handle i praksis. I undervisningen inddrages der derfor gerne supplerende stof til at belyse aktuelle problemstillinger omkring virksomheders økonomi. Det kan fx være erhvervsnyheder, økonomiske analyser af brancher og virksomheder, statistisk materiale m.m.

It, elektroniske kommunikationsplatforme og internet indgår som fagligt og pædagogisk værktøj i undervisningen.
Få råd og vejledning om GSK
Studievejledere - online forløb
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder