Toggle navigation
Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplér din HF uden overbygning eller EUX 1.del.

Matematik (SOF-fag)

Tag Matematik som supplerende overbygningsforløb

Har du en HF uden overbygning eller EUX 1.del og skal du bruge matematik for at komme ind på dit drømmestudie på universitetet? På Aalborg Handelsskole kan du tage matematik som supplerende overbygningsforløb.
I faget matematik kommer du til at arbejde med matematiske begreber og metoder, og du lærer at bruge IT-værktøjer og matematiske programmer til bl.a. finansregning sandsynlighedsregning og statistik. Derudover vil matematikfaget også give dig et godt kendskab til emner som funktioner, optimeringsmetoder, differential- og integralregning, grafisk præsentation af data m.m.

Vi udbyder supplerende overbygning - SOF - i Matematik på B- og A-niveau.

Fagets indhold

Hvis du tager matematik for at supplere din hf uden overbygning eller EUX 1. del - supplerende overbygningsforløb (SOF) kan du stifte bekendtskab med følgende emner:
  • Simple formler og ligninger
  • Procentregning og finansregning
  • Forskellige funktionstyper 
  • Statistiske analysemetoder
  • Differential- og integralregning
  • Sandsynlighedsregning og -tests
  • Lineær- og kvadratisk programmering
Få råd og vejledning om GSK
Studievejledere - online forløb
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder