Toggle navigation
Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole

Vedtægter for Aalborg Handelsskole

Læs Aalborg Handelsskoles vedtægter, der er godkendt af skolens bestyrelse. Vedtægterne omhandler bl.a. bestyrelsens sammensætning, opgaver m.m.
§1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 19366316

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§2
. Institutionen er oprettet i 1875…
 
§3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.
Læs alle Aalborg Handelsskoles vedtægter - hent nedenstående pdf-fil: 
(offentliggjort pr. 1. juli 2017)
Download