Vedtægter for Aalborg Handelsskole

Læs Aalborg Handelsskoles vedtægter, der er godkendt af skolens bestyrelse. Vedtægterne omhandler bl.a. bestyrelsens sammensætning, opgaver m.m.
§1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 19366316

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§2
. Institutionen er oprettet i 1875…
 
§3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.
Læs alle Aalborg Handelsskoles vedtægter - hent nedenstående pdf-fil: 
(offentliggjort pr. 1. juli 2017)
Download