Resultatløn

Her finder du de seneste resultatslønskontrakter for skolens direktør. Kontrakterne fastsættes årligt af skolens bestyrelse og har til formål at skabe synlighed omkring skolens mål og resultater.
Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Resultatlønskontrakt for 2018-2019

Bestyrelsen for Aalborg Handelsskole har med virkning fra den 1. august 2018 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med skolens direktør.

Konkret omfatter resultatlønsaftalen flg. fokusområder: 

  • Udarbejdelse af strategi
  • Optimering af læring
  • Økonomistyring og effektiv institutionsdrift
  • Bekæmpelse af frafald
  • Fokus på øget lærer-elevtid
  • ETU – udarbejdelse af handleplan for alle områder
  • Fortsat fokus på det gode arbejdsmiljø
Find din afdeling