Toggle navigation
Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole

Pædagogisk ramme på Aalborg Handelsskole

Den pædagogiske ramme er tænkt som en beskrivelse af, hvordan uddannelsernes formål realiseres på Aalborg Handelsskole. Den pædagogiske ramme bygger dels på Aalborg Handelsskoles vision og værdigrundlag, dels
på regelgrundlag i form af ministerielle bekendtgørelser og vejledninger.
ah2018_384

Formålet med den pædagogiske ramme er at beskrive uddannelsens pædagogik og arbejdsformer - dvs. hvordan elevernes og kursisternes læringsprocesser tilrettelægges, således at de i løbet af uddannelsen tilegner sig de kompetencer inden for erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige områder, der er beskrevet i Bekendtgørelsen. 

Den pædagogiske ramme er tænkt dels som en beskrivelse af, hvordan uddannelsernes formål realiseres på Aalborg Handelsskole, dels som en markering af skolens værdier og kortfattet anskueliggørelse af, hvordan de udmøntes i praksis. Rammen er dermed en vejledning for lærere og ledere, der tydeliggør, hvad det er vi gør og hvorfor, når vores elever deltager i de processer, der under ét kaldes læring – og inspirere til fortsat pædagogisk udvikling.

Download