Organisation

Aalborg Handelsskole er en selvejende institution. Find info om skolens organisation og få et overblik over organiseringen i sin formelle opbygning i organisationsdiagrammet.
Ca. 2.300 elever og knap 300 medarbejdere har sin daglige gang på én af skolens fire afdelinger på henholdsvis Strandvejen, Langagervej, Turøgade og Saxogade.

Handelsgymnasium - HHX

  • 3-årig gymnasial uddannelse
  • Beliggende i Turøgade og Saxogade.

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

  • EUX Business og EUD Business (beliggende på Strandvejen)
  • Hovedforløb med en lang række specialer (beliggende på Langagervej)

Kursusafdeling - Center for Karriere og Uddannelse

  • Tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), virksomhedstilpassede kurser og intensive korte kurser inden for bl.a. sprog, ledelse, økonomi, IT, salg og markedsføring m.m. Flere af kurserne kan desuden tages som fjernundervisning.
  • Udbyder enkeltfag og Åben Uddannelse
  • Beliggende på Langagervej.
Skolens fællesadministration og økonomiafdeling har til huse på Strandvejen 25, 9000 Aalborg.
Direktion
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk
Henrik Vestergaard
Kontorchef
27105900 hve@ah.dk
Rikke Christoffersen
Direktør
91333370 ric@ah.dk
Tommy Eduardsen
Økonomichef
27105904 tedu@ah.dk
Ledelse - HHX Saxogade
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk
Malene Sønderskov Jürs
Uddannelseschef
91333317 masj@ah.dk
Peder Overgaard Pedersen
Uddannelseschef
27105924 pep@ah.dk
Ledelse - HHX Turøgade
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk
Jørn Dahl
Uddannelseschef
27105929 dahl@ah.dk
Lone Damgaard Knudsen
Uddannelseschef
27105913 ldk@ah.dk
Ledelse - EUD og EUX Business
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk
Mette Krogh
Uddannelseschef
27105907 mkro@ah.dk
Ledelse - Center for Karriere og Uddannelse
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk
Morten Lund Dam
Uddannelseschef
91333369 mlda@ah.dk
Ledelse - Hovedforløb
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk
Torben Jensen
Uddannelseschef
91333318 toje@ah.dk
Stabsfunktioner
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
21717365 fpm@ah.dk
Henrik Vestergaard
Kontorchef
27105900 hve@ah.dk
John Magnussen
Servicechef
27105965 jom@ah.dk
Tommy Eduardsen
Økonomichef
27105904 tedu@ah.dk