Organisation

Aalborg Handelsskole er en selvejende institution. Find info om skolens organisation og få et overblik over organiseringen i sin formelle opbygning i organisationsdiagrammet.
Ca. 2.300 elever og knap 300 medarbejdere har sin daglige gang på én af skolens fire afdelinger på henholdsvis Strandvejen, Langagervej, Turøgade og Saxogade.

Handelsgymnasium - HHX

  • 3-årig gymnasial uddannelse
  • Beliggende i Turøgade og Saxogade.

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

  • EUX Business og EUD Business (beliggende på Strandvejen)
  • Hovedforløb med en lang række specialer (beliggende på Langagervej)

Kursusafdeling - Center for Karriere og Uddannelse

  • Tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), virksomhedstilpassede kurser og intensive korte kurser inden for bl.a. sprog, ledelse, økonomi, IT, salg og markedsføring m.m. Flere af kurserne kan desuden tages som fjernundervisning.
  • Udbyder enkeltfag og Åben Uddannelse
  • Beliggende på Langagervej.
Skolens fællesadministration og økonomiafdeling har til huse på Strandvejen 25, 9000 Aalborg.
Download
Direktion
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
Hans Jørgen Møller
Forstander
Henrik Vestergaard
Kontorchef
Rikke Christoffersen
Direktør
Tommy Eduardsen
Økonomichef
Ledelse - HHX Saxogade
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
Malene Sønderskov Jürs
Uddannelseschef
Peder Overgaard Pedersen
Uddannelseschef
Ledelse - HHX Turøgade
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
Jørn Dahl
Uddannelseschef
Lone Damgaard Knudsen
Uddannelseschef
Ledelse - EUD og EUX Business
Hans Jørgen Møller
Forstander
Mette Krogh
Uddannelseschef
Ledelse - Center for Karriere og Uddannelse
Hans Jørgen Møller
Forstander
Morten Lund Dam
Uddannelseschef
Ledelse - Hovedforløb
Hans Jørgen Møller
Forstander
Torben Jensen
Uddannelseschef
Stabsfunktioner
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
Henrik Vestergaard
Kontorchef
John Magnussen
Servicechef
Martin Rytter
Informationschef
Tommy Eduardsen
Økonomichef