Toggle navigation
Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole

Organisation

Aalborg Handelsskole er en selvejende institution. Find info om skolens organisation og få et overblik over organiseringen i sin formelle opbygning i organisationsdiagrammet.
Ca. 2.300 elever og knap 300 medarbejdere har sin daglige gang på én af skolens fire afdelinger på henholdsvis Strandvejen, Langagervej, Turøgade og Saxogade.

Handelsgymnasium - HHX

  • 3-årig gymnasial uddannelse
  • Beliggende i Turøgade og Saxogade.

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

  • EUX Business og EUD Business (beliggende på Strandvejen)
  • Hovedforløb med en lang række specialer (beliggende på Langagervej)

Kursusafdeling - Center for Karriere og Uddannelse

  • Tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), virksomhedstilpassede kurser og intensive korte kurser inden for bl.a. sprog, ledelse, økonomi, IT, salg og markedsføring m.m. Flere af kurserne kan desuden tages som fjernundervisning.
  • Udbyder enkeltfag og Åben Uddannelse
  • Beliggende på Langagervej.
Skolens fællesadministration og økonomiafdeling har til huse på Strandvejen 25, 9000 Aalborg.
Download